skip to Main Content
vyklad-z-karet-kartarka-praha

Náš vývoj probíhal pod subtilním vlivem přírody. Naše smysly pracují jako jemně vyložené přijímače, díky nímž můžeme rozumět přírodě i vesmíru kolem nás zcela intuitivně. Tyto schopnosti jsou přirozenou magií.

U všech tarotových a vykládacích karet existuje mnoho způsobů výkladu. Z průzkumů vyplývá, že systémů výkladů je nejméně tolik, co existuje kartářek a kartářů.

Naším hlavním cílem bylo vytvořit zcela nové vykládací karty, které nebudou nikoho omezovat jakýmkoliv popisem významu jednotlivých karet nebo způsobem výkladu.

Provedli jsme rozsáhlé srovnávací studie. Studovali jsme hermetické spisy.

Prozkoumáním odlišností jednotlivých karetních palub v průběhu historického vývoje jsme získali mnoho cenných informací, které výrazně korelovali  s moudrostmi uchovanými ve starých knihách a spisech.

Poté už jsem začala tvořit. Jednu kartu za druhou. Po dobu tří let.

Snažila jsme se každou jednotlivou kartu prodchnout atmosférou a harmonií, nabít energií a informačním polem, tak aby u každého ihned probudila jeho vlastní intuici.

Při tvorbě karet jsem využívala několik přístupů. Rozvažování v rovině mystické a filosofické vycházející z prostudovaných hermetických spisů.  Vlastní kreativní invenci při kresbě obrazů a symbolů, přičemž jsem se snažila přenášet do karet archetypální hodnoty, kosmické principy a přírodní ideály. A v neposlední řadě jsem využívala moc podvědomí a imaginace.

Veškerá aktivita směřovala k jedinému cíli. Vytvoření nové originální karetní paluby, která zjednoduší a usnadní interpretační výklad karet.

Back To Top