skip to Main Content

Pokud telefon nezvedám, tak vykládám. Rezervujte si prosím volný termín přes rezervační kalendář nebo využijte další komunikační kanály.

Výklad z karet nenahrazuje odborné poradenství z oblasti psychologie, ekonomie, práva, medicíny, pedagogiky či jiných oborů lidské činnosti. Za nakládání s předaným obsahem služby výkladu z karet je plně odpovědný uživatel.

Se zdravotními potížemi vždy navštivte lékaře a zdravotnická zařízení!

Obchodní podmínky

Klient se výkladu z karet zúčastňuje dobrovolně. Výklad z karet je poskytnut v dobré víře a klient sám o své vůli rozhoduje o tom, zda se bude nebo nebude řídit výkladem karet. Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za obsah věštby a chování klienta, kteří si výklad z karet vyslechl. Klient bere zodpovědnost za své jednání, ať už je nebo není v souladu s výkladem karet.

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel služby dodržuje při provozování systému zákonné předpisy týkající se ochrany osobních údajů a GDPR.

Služba výkladu z karet je určena osobám starším 18 let. Dle našeho právního řádu je výklad z karet nabízený pouze pro účely zábavy v rámci služeb osobního charakteru.

Back To Top