skip to Main Content
mysticky-hermetismus

Mystický hermetismus

Jako hermetismus nazýváme soubor tajného poznání, které vychází z disciplín navazující na antické tradice, mezi které můžeme zařadit astrologii, alchymii, magii, kabalu a tarot. Mezi následné hermetické směry můžeme řadit theosofii, rosekruciánské hnutí, martinismus , svobodné zednářství a některé magické řády.

Název hermetismus pochází od jména řeckého boha Herma, který byl ztotožňován s egyptským bohem Thovtem.  Přívlastek Trismegistos z řeckého “ trìs mégistos“  (Třikrát mocný) vyjadřuje kompletní znalost lidské a božské moudrosti.

Myšlenky hermetismu byly shrnuté do spisu Corpus hermeticum krátce před uznáním křesťanství ve 4. století a znovu byly objeveny v 15. století, kdy se staly základem renesanční přírodní vědy. O shrnutí hermetického pohledu na spojitost světů v jediném duchovním a zároveň tělesném celku pojednává tematický blízký jednostránkový filozofický útvar Smaragdová deska Herma Trismegista.

Východiskem hermetického myšlení je analogie mikrokosmu a makrokosmu, stejně tak jako existence duchovní podstaty světa. Základní princip: ‚As above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul…‘   spojuje Stvořitele se světem, člověka se Stvořitelem, mikrokosmos s makrokosmem a otevírá tak cestu k poznání.

Alchymista Alipili napsal: „Nejvyšší moudrostí pro lidi je poznání sebe samých, neboť do nich Bůh vložil své věčné Slovo… Ó člověče, poznej sám sebe, v tobě je ukryt poklad všech pokladů.“

Jeden z největších myslitelů 16. století alchymista, astrolog a lékař Paracelsus konstatoval: „Duše se nachází mezi hmotou a duchem a stýká se v ní nižší svět s vyšším světem. Mystik, který je hluboko vložen do své duše,  poznává mimo veškerou „empirii“ tajemství světa. Unio mystica je posledním stupněm veškerého poznání, na něž jsou empirické metody a zkušenosti krátké“.

Paracelsus byl první kdo mluvil o bezprostřední schopnosti tvoření a tvořivé síle duše, kterou nazýval imaginace.  Hovořil o účincích představivosti následovně: „Tu druhou polovinu, o kterou se stará tělo neviditelné, nikdo nevidí. Stejně tak staví pomocí obou těl dům i tesař:  prostřednictví neviditelného vytváří představu, prostřednictvím viditelného těla ji viditelně uskutečňuje… Kde schází dovednost představivosti, tam přichází neviditelné tělo se svým nástrojem a staví, co mu vniklo na mysl.“

Další hermetická kniha “ Záměr mudrce“ sepsaná v arabštině v 11. století v Egyptě a přeložená do latiny pod názvem Picatrix je považována za nejkomplexnější knihu o starověké magii kouzel.

Kniha sloužila jako praktická příručka magie kouzel a obsahovala podrobné návody jak zhotovovat talismany a jak zajistit, aby do nich přešla síla a moc spirituálního a astrálního světa. Představme si dvě baterie. Jedna baterie je vybitá a druhá nabitá. Nabitá baterie má potenciál vyrábět světlo a druhá baterie je inertní objekt, který neprodukuje nic.

Podobně může být libovolný objekt nabit intelektuální, duchovní nebo emocionální energií, stejně tak jako je baterie nabitá energií elektrickou.

Tyto hermetické moudrosti  se staly základem při tvorbě našich karet. Naše karty nejsou pouze inertní papíry s namalovanými obrázky. U každé karty jsme se snažili, aby byla nabitá duchovní energií a otevírala cestu do podvědomí a k intuici.

Back To Top